Tin tức Queen Sea | 25/09/2020

Nhân viên QueenSea hào hứng với chương trình thi đua cuối năm “100 ngày bứt phá”

Một trong những sứ mệnh của QUEEN SEA đối với cán bộ nhân viên là tạo môi trường làm việc chủ động, thân thiện, tạo cơ hội để nhân viên thể hiện bản thân, phát triển sự nghiệp. Với kim chỉ nam đó, QUEEN SEA luôn không ngừng cải thiện các chính sách phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên. Quan tâm, hỗ trợ các thành viên QUEEN SEA như người thân của chính mình là điều Ban Lãnh Đạo công ty luôn hướng tới.

Năm 2020 có nhiều cơ hội và thách thức do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, QUEEN SEA mong muốn tất cả cán bộ nhân viên quyết tâm thực hiện những mục tiêu của từng cá nhân để cùng hoàn thành mục tiêu chung.

Và trong 3 tháng cuối năm 2020, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra chương trình thi đua ” 100 NGÀY BỨT PHÁ” để các cán bộ nhân viên có thêm cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và từ đó có thể định hướng, đưa ra kế hoạch phát triển đúng đắn cho năm 2021.

Với cơ cấu các giải thưởng lên đến 300 trăm triệu đồng dành cho các cá nhân, đồng đội có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh, QUEEN SEA hy vọng rằng đây sẽ là động lực tích cực cho tất cả cán bộ nhân viên có được thu nhập đột phá cho mình trong những tháng cuối cùng của năm 2020 ngoài lương căn bản và hoa hồng của dự án.

TIN TỨC KHÁC

Xem thêm